BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI
ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS BAŞVURU FORMU


Önemli Notlar:

  • Her soru doğru, açık ve tam olarak yanıtlanacaktır.
  • Adreslerde Kapı no, mahalle, il, ilçe ve posta kodu belirtilmelidir.
  • Kişisel bilgiler nüfus cüzdanına göre yanıtlanacaktır.
  • Öğrencinin kendisini tanıtması zorunludur.
  • Aşağıdaki form eksiksiz doldurulmalıdır, bilgi eksikliği olan formlar değerlendirilmeyecektir.

1. Adı Soyadı :
2. T.C. Kimlik Numarası :
3. Doğum yeri ve tarihi (Gün.Ay.Yıl) :
4. Cinsiyeti :
5. Uyruğu :
6. Size uygun olanı seçiniz :
7. Son mezun olduğunuz okul :
8. Diploma notu :
9. Devam ettiğiniz okulun adı :
Sınıfı ve şubesi :
10. Geçen yılki not ortalamanız (Belgeleyiniz) :
11. Teşekkür ya da Takdir Belgesi aldınız mı? (Aldığınız başarı belgelerini belgeleyiniz) :
12. Kaç kardeşiniz var? :
13. Ailenin oturduğu ev :
14. Ailenin ikametgah adresi :
15. Ailenin telefon numarası (cep) :
16. Öğrenim süresince nerede kalıyorsunuz? :
Ücret ödüyor musunuz? :
17. Öğrencinin ikametgah adresi :
18. Öğrencinin telefon numarası (cep) :
19. Öğrencinin e-posta adresi :
20. BAL Eğitim Vakfı'ndan geçen yıllarda burs aldınız mı? :
Evet ise kaç yıldır? :
21. Referanslar (Sizin hakkınızda vakfa bilgi verebilecek kişileri yazınız):
22. Lütfen aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Hayatta / Ölü / Boşanmış Medeni Durumu Doğum Tarihi Çalıştığı Yer / Okuduğu Okul Sağlık Bilgileri Sosyal Güvence (Nafaka, Kira, vb.)
Net Ücret
Anne
Baba
Kendiniz -
1. Kardeş
2. Kardeş
3. Kardeş
4. Kardeş
5. Kardeş
6. Kardeş
Evdeki Diğer Akrabalar - 1
Evdeki Diğer Akrabalar - 2
23. Lütfen kendinizi ve ailenizi anlatınız.
24. Cep telefonu numaranız (Doğrulama kodu gönderilecektir.) :
25. Burstan yararlanmak isteyen öğrencilerden istenecek belgeler:
Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti :
Öğrenci olduğuna dair okulundan resmi belge :
Son not durumunu gösterir belge :
Genel not ortalamasını gösterir belge (transkript, karne) :
Ebeveyninin maaş belgesi (4a, 4b, 4c, emekli), eğer çalışmıyor ise maaşı olmadığına dair belge :
Tüm aile bireyleri için gayrimenkul ve tapu kaydı olup olmadığına dair belge :
Tüm aile bireyleri için araç kaydı olup olmadığına dair belge :
Ev kredisi veya kredi ödeyenler için kesinti belgesi :
Ailenin aylık gelirini gösterir belge :
Ailenin ikametgah belgesi :
Kira kontratı :
Yurt ücreti ödeme dekontu :

Başvurunuz onaylandıktan sonra formunuz ek belgeler ile birlikte sizden istenecektir. Belgelerin tümü getirilmediği takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

Burs Yönetmeliğine uygun öğrencilerin soruları okunaklı ve eksiksiz yanıtlayarak istendiğinde BAL Eğitim Vakfı Bürosu'na posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Yanıtların gerçeğe uymadığı anlaşıldığında burs derhal kesilir. Eksik yanıt verildiğinde başvuru formu değerlendirmeye alınmaz ve burs verilmez.

Burs karşılıksızdır ancak öğrenimini BAL Eğitim Vakfı Bursu ile tamamlayan her öğrenci ileride yeterli gelir düzeyine ulaştığında kendisi de gereksinim sahibi bir öğrenci kardeşinin yetişmesine katkıda bulunmayı bir vicdan borcu olarak kabul etmelidir.

Bursiyer, 18 yaşından küçükse başvuru velisi tarafından yapılmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma ve Politika Metni ile Açık Rıza Onay Formu'nu okudum, onaylıyorum.